• Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η επιχείρηση Ν ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 107.575,71 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 53.787,85 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης...


antagonistikotita_web.pdf

antagonistikotitaprint.pdf